Prentis Cynorthwyydd Hamdden

Prentis Aelod o’r Tîm Hamdden – Lefel 2

Rhaglen datblygu 15 mis

Lleoliad: Castell-nedd Port Talbot, cyfleusterau Celtic Leisure yn dechrau ar £9.16 yr awr

Os ydych chi’n caru chwaraeon a ffitrwydd, efallai mai Prentisiaeth Cynorthwyydd Hamdden gyda Celtic Leisure yw’r union beth rydych chi’n chwilio amdano. Bydd y brentisiaeth hon yn rhoi’r holl sgiliau, cymwysterau a gwybodaeth i chi i ddechrau eich gyrfa ym myd hamdden. Bydd eich hyfforddiant gyda Celtic Leisure yn rhoi’r cymwysterau i chi weithio fel Hyfforddwr Ffitrwydd, Achubwr Bywyd ac Athro Nofio, felly ar ddiwedd y brentisiaeth, byddwch yn gallu mynd â’ch gyrfa i gyfeiriad yr ydych yn ei garu.

Sut byddwch chi’n elwa?

 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa.
 • Cymorth a mentora rheolaidd.
 • Gwisg am ddim.
 • Tâl cystadleuol
 • Aelodaeth Campfa Rhad ac Am Ddim

Bydd angen i chi

 • Bodloni’r meini prawf cymhwyster prentisiaeth (Heb fod yn raddedig).
 • Bod yn gyfeillgar a gweithio’n galed.
 • Meddu ar ddull gweithio hyblyg (ar agor yn gynnar yn y bore, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau)
 • Mwynhau dysgu.
 • Eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl.
 • Bod yn nofiwr medrus a gallu pasio prawf nofio.

Mae pob ymgeisydd yn destun gwiriadau cymhwysedd i sicrhau eu bod yn gymwys i gofrestru ar y brentisiaeth.

Amdanom ni Celtic Leisure (CL) oedd y Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus (IPS) gyntaf a sefydlwyd yng Nghymru i reoli cyfleusterau hamdden. Wedi’i lansio ym mis Ebrill 2003, mae’n gweithredu cyfleusterau ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, gan fasnachu ar sail nad yw’n dosbarthu elw. Mae’r ymddiriedolaeth hamdden yn rheoli chwe chanolfan hamdden gan gynnwys pedwar pwll nofio a Neuadd Gwyn, gan gyflogi 200 o staff yn barhaol.  Rydym yn angerddol am gyflawni rhagoriaeth, gwneud gwahaniaeth i gwsmeriaid a chydweithwyr, datblygiad personol a llwyddiant busnes.

Mae Celtic Leisure yn gyflogwr cyfle cyfartal

Gellir cael Ffurflenni Cais a Manylion Pellach oddi wrth:

E-bost yr Adran Adnoddau Dynol:  vacancies@celticleisure.org

Enw Cyswllt: Sharon Rees