I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Hamdden Celtic
Canolfan Hamdden Castell-nedd
Heol Dyfed
Castell-nedd
SA11 3AW

T: 08000 43 43 43
F: 01639 636185
E-bost: info@celticleisure.org