Rhestrir isod yr holl swyddi gwag presennol o fewn Hamdden Celtic


Gym Instructor

Site: Pontardawe Leisure Centre
Hours: 28 hours per week
Salary:  starting from £10.98 per hour
Closing Date: Friday 31st March 2023

View Details


Leisure Attendant

Site: Pontardawe Leisure Centre
Hours: 31.5 hours per week
Salary:  starting from £10.50 per hour
Closing Date: Friday 31st March 2023

View Details


Lifeguard

Site: Pontardawe Swimming Pool
Hours: 37 hours per week
Salary:  starting from £10.50 per hour
Closing Date: Friday 24th March 2023

View Details


Lifeguard

Site: Vale of Neath Leisure Centre
Hours: Casual Hours
Salary:  starting from £10.50 per hour
Closing Date: Thursday 6th April 2023

View Details


Aqua Splash Leisure Assistants

Site: Aberavon Aqua Splash
Hours: 3 x 40 Hrs & 3 x 30 Hrs
Salary:  starting from £10.50 per hour
Closing Date: Friday 7th April 2023

View Details


Swimming Instructor

Site: Pontardawe Swimming Pool
Hours: Various
Salary:  Starting from £12.47 – £15.26 (Depending on qualification)

View Details


Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau. Lawrlwythwch y cais, gallwch naill ai gyflwyno’ch cais ar-lein i vacancies@celticleisure.org neu i’r cyfeiriad post isod:

Adran Adnoddau Dynol
Hamdden Celtic
Canolfan Chwaraeon Castell-nedd
Castell-nedd Ffordd yr Abaty
Nghastell-Nedd
SA10 7BE

Ffôn: 01639 640068
E-Bost: vacancies@celticleisure.org

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd


Lawrlwytho Acrobat PDF Reader Mae Acrobat PDF Reader yn eich galluogi i weld ffeiliau PDF.
Lawrlwytho Microsoft Word Viewer Mae Microsoft Word Viewer yn eich galluogi i weld dogfennau Word.

MENU