Rhestrir isod yr holl swyddi gwag presennol o fewn Hamdden Celtic


Duty Manager

Site: Aberavon Leisure & Fitness Centre
Hours: 37 hours per week
Salary:  Circa £23,000 per annum
Closing Date: Wednesday 17th May 2023

View Details


Swimming Instructor/Cleaner

Site: Aberavon Leisure & Fitness Centre
Hours: 37 hours per week  (split over both roles)
Closing Date:  Friday 19th May 2023

View Details


Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau. Lawrlwythwch y cais, gallwch naill ai gyflwyno’ch cais ar-lein i vacancies@celticleisure.org neu i’r cyfeiriad post isod:

Adran Adnoddau Dynol
Hamdden Celtic
Canolfan Chwaraeon Castell-nedd
Castell-nedd Ffordd yr Abaty
Nghastell-Nedd
SA10 7BE

Ffôn: 01639 640068
E-Bost: vacancies@celticleisure.org

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd


Lawrlwytho Acrobat PDF Reader Mae Acrobat PDF Reader yn eich galluogi i weld ffeiliau PDF.
Lawrlwytho Microsoft Word Viewer Mae Microsoft Word Viewer yn eich galluogi i weld dogfennau Word.

MENU