Rhestrir isod yr holl swyddi gwag presennol o fewn Hamdden Celtic


Gym Instructor

Site: Aberavon Leisure & Fitness Centre
Hours: 1 x 30hrs per week & 1 x 25hrs per week
Salary:  £11.98 per hour
Closing Date: Monday 1st July 2024

View Details


Cleaner

SIte: Neath Leisure Centre
Hours:
25 hours per week
Salary: NMW
Closing Date: Tuesday 25th June

View Details


ETM Instructor

Hours: Various – Including evenings / mornings & Weekends
Salary: £24 per hr

View Details


Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau. Lawrlwythwch y cais, gallwch naill ai gyflwyno’ch cais ar-lein i vacancies@celticleisure.org neu i’r cyfeiriad post isod:

Adran Adnoddau Dynol
Hamdden Celtic
Canolfan Chwaraeon Castell-nedd
Castell-nedd Ffordd yr Abaty
Nghastell-Nedd
SA10 7BE

Ffôn: 01639 640068
E-Bost: vacancies@celticleisure.org

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd


Lawrlwytho Acrobat PDF Reader Mae Acrobat PDF Reader yn eich galluogi i weld ffeiliau PDF.
Lawrlwytho Microsoft Word Viewer Mae Microsoft Word Viewer yn eich galluogi i weld dogfennau Word.