Rhestrir isod yr holl swyddi gwag presennol o fewn Hamdden Celtic.


Receptionist

Site: Aberavon Leisure and Fitness Centre
Hours: 1 x 37 hours per week, 1 x 20 hours per week, 1 x 15 hours per week
Various shift pattern, over days, evenings and weekends.
Salary: Commencing on £9.00 per hour
Closing Date: Tuesday 4th February 2020

As a Receptionist you will be responsible for:

  • Taking all bookings of all leisure complex activities
  • Acting as cashier
  • The reconciliation and banking of monies
  • Operating the telephone, and to be the first point of contact for customers

Full training will be provided.

You must possess excellent customer care and communication skills.

Job Description Person Specification Employment Application Form


Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau. Os gwelwch yn dda argraffwch a llenwch y Ffurflen Gais a’i dychwelyd i’r cyfeiriad isod, neu os Ffurflenni Cais gofynnol a Manylion Pellach ar gael gan:

Adran Adnoddau Dynol
Hamdden Celtic
Canolfan Chwaraeon Castell-nedd
Castell-nedd Ffordd yr Abaty
Nghastell-Nedd
SA10 7BE

Ffôn: 01639 640068
E-Bost: vacancies@celticleisure.org

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd


Lawrlwytho Acrobat PDF Reader Mae Acrobat PDF Reader yn eich galluogi i weld ffeiliau PDF.
Lawrlwytho Microsoft Word Viewer Mae Microsoft Word Viewer yn eich galluogi i weld dogfennau Word.

MENU