Rhestrir isod yr holl swyddi gwag presennol o fewn Hamdden Celtic


Gym Instructor

Site: Aberavon Leisure & Fitness Centre
Hours: 30 hours per week
Salary:  £11.98 per hour
Closing Date: Wednesday 22nd November 2023

View Details


Cleaner

Site: Aberavon Leisure & Fitness Centre
Hours: 24 hours per week
Salary:  NMW/NLW
Closing Date: Wednesday 22nd November 2023

View Details


Lifeguard

Site: Neath Leisure Centre
Hours: 37 hours per week
Salary:  starting £10.60 per hour
Closing Date: Monday 13th November 2023

View Details


Swimming Instructor

Post: Swimming Instructor
Hours: Various
Site: Neath Leisure Centre, Aberavon Leisure & Fitness Centre & Pontardawe Swimming Pool
Salary: starting from £12.47 – £15.26 (Dependant on level of qualification)

View Details


Swimming Instructor

Post: Volunteer Celtic Dolphin Swimming Club Coach
Site: Pontardawe Swimming Pool

View Details


Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau. Lawrlwythwch y cais, gallwch naill ai gyflwyno’ch cais ar-lein i vacancies@celticleisure.org neu i’r cyfeiriad post isod:

Adran Adnoddau Dynol
Hamdden Celtic
Canolfan Chwaraeon Castell-nedd
Castell-nedd Ffordd yr Abaty
Nghastell-Nedd
SA10 7BE

Ffôn: 01639 640068
E-Bost: vacancies@celticleisure.org

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd


Lawrlwytho Acrobat PDF Reader Mae Acrobat PDF Reader yn eich galluogi i weld ffeiliau PDF.
Lawrlwytho Microsoft Word Viewer Mae Microsoft Word Viewer yn eich galluogi i weld dogfennau Word.