Hamdden Celtic (CL) yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig, mae Menter Gymdeithasol gyda Bwrdd o 10 o Ymddiriedolwyr.

Mae pedwar categori o aelodau bwrdd:

  • 2 gynrychiolydd awdurdod lleol.
  • 8 cynrychiolydd o ‘gymuned ehangach Castell-nedd Port Talbot’.

Uwch-dîm Rheoli (UDRh) Hamdden Celtic sy’n rheoli’r ymddiriedolaeth o ddydd i ddydd:

  • Paul WalkerSwyddog Gweithredol Pontio
  • MichelleJones – Rheolwr Busnes HamddenRheolwr Busnes Hamdden
  • Natalia Glowinkowska – Pennaeth Cyllid ac Adnoddau
  • Sharon Rees – Pennaeth Adnoddau Dynol
  • Steve Jones – Rheolwr Cyffredinol (Neuadd Gwyn)

UDRh baratoi adroddiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r Bwrdd. Penderfyniadau’r Bwrdd yn cael eu gweithredu / rhaeadru o fewn y sefydliad drwy UDRh.